Predporočne pogodbe

Sklenitev zakonske zveze ima vedno tudi izjemno pomembne finančne posledice, čeprav o njihovi daljnosežnosti na »najlepši dan v našem življenju« praviloma neradi razmišljamo. Pomembno je, da se z ustrezno ureditvijo medsebojnih premoženjskih razmerij zavarujejo interesi obeh partnerjev.

Continue Reading

Vodič za dedovanje

Misel na to, da bi sprejeli odločitev o tem, kdo so naši dediči in kako bodo dedovali naše premoženje, pri večini ljudi povzroči nelagoden občutek, ki ga ob drugih vsakodnevnih skrbeh zlahka potisnemo ob stran. Ker pa je prihodnost negotova, z določitvijo prenosa premoženja ni smiselno preveč odlašati.

Continue Reading