MEDNARODNO POSLOVANJE

Zaradi majhnosti slovenskega trga je za uspešen razvoj podjetja ključno povezovanje s tujino in širitev na mednarodno tržišče. Slednje poleg velikih priložnosti pogosto prinaša tudi številne pravne in davčne pasti, ki se jim je potrebno izogniti.

Zagotovili vam bomo potrebno strokovno pomoč in pravno podporo za vzpostavitev uspešnega poslovanja s podjetji iz drugih držav, tako iz EU kot širše (ZDA, Rusija, Kitajska).

Naši angleško, nemško, rusko, hrvaško in srbsko govoreči pravniki nudijo še posebno kvalitetno podporo ter imajo bogate izkušnje s podporo strank na tujejezičnih trgih.

Dolgoletne izkušnje imamo zlasti z delovanjem na področju ruskogovorečih držav.

Naša bogata mednarodna mreža sicer obsega partnerske pisarne v več kot 30 evropskih in drugih državah, s pomočjo katerih lahko zagotovimo kakovostno lokalno pravno podporo.

Svetovali vam bomo pri analizi tujega pravnega regulatornega okvirja, vam pomagali glede optimalne uskladitve vaše korporacijske oblike in vašega poslovnega modela z njim in vam celostno strokovno pomagali pri dejanskem poslovanju in širitvi v tujino.

Pomagali vam bomo pri sklepanju mednarodnih distribucijskih pogodb, pogodb o storitvah, licenčnih in franšiznih pogodb, partnerskih sporazumov in pri drugih mednarodnih poslih.

Dogovorite se za osebni ali telefonski termin, kjer se bomo pogovorili o tem, kako vam lahko učinkovito pomagamo.