Zaščita intelektualne lastnine

V sedanjem času predstavlja intelektualna lastnina pomembno ali celo najpomembnejše poslovno sredstvo (asset) podjetja.

V pisarni GrlicaLaw vam bomo svetovali glede oblikovanja ustrezne dolgoročne strategije zaščite intelektualne lastnine, pa tudi pomagali pri registraciji znamk in patentov v Sloveniji, EU ali ZDA.

V okviru oddelka reševanja sporov imamo obsežne izkušnje pri ukrepanju v primeru kršitev vaše intelektualne lastnine s strani tretjih oseb.

Vprašanja zaščite intelektualne lastnine v naši pisarni vedno združujemo tudi z optimiziranjem stroškov – z davčnimi vidiki v primeru prenašanja intelektualne lastnine med povezanimi podjetji, v primeru licenciranja ali franšiziranja ali sklepanja drugih vrst pogodb v okviru mednarodnega poslovanja.

Dogovorite se za osebni ali telefonski termin, kjer se bomo pogovorili o tem, kako vam lahko učinkovito pomagamo.