NEPREMIČNINSKE POGODBE

Nepremičninski posli pogosto skrivajo kar nekaj pasti, ki imajo lahko pri nepremišljenem sklepanju pogodb za stranke dolgoročne in drage posledice. Nepravilne operacije z nepremičninami pogosto potegnejo za seboj tudi precejšnje davčne obveznosti.

Svetovali vam bomo pri raznolikih izzivih nepremičninskega prava. Svetovali in pomagali vam bomo pri sklepanju vseh vrst nepremičninskih pogodb – od najemnih (tako zasebnih kot poslovnih) do prodajnih. Naša storitev poleg skrbnega pravnega pregleda nepremičnin vključuje tudi pripravo ali pregled pogodb in drugih pravnih dokumentov ter podporo v vseh fazah pogajanj, vse do končne sklenitve posla.

Svetovali vam bomo pri nepremičninskih investicijah in transakcijah ter vam nudili učinkovito pomoč v vseh vrstah upravnih postopkov, vezanih na nepremičnine, tako pri pridobivanju dovoljenj, kot v postopkih urejanja prostora.

V okviru GrlicaLaw pisarne poleg pravnega dela nudimo tudi celovito podporo glede vseh davčnih vprašanj v zvezi z nepremičninskimi pogodbami.

Pomagamo vam lahko tudi v primeru sodnih in drugih sporov v zvezi z nepremičninami ter glede vprašanj prenosov nepremičnin na potomce z dedovanjem.

Dogovorite se za osebni ali telefonski termin, kjer se bomo pogovorili o tem, kako vam lahko učinkovito pomagamo.