REŠEVANJE SPOROV

Dolgotrajni in pravno kompleksni spori pomenijo precejšnjo finančno in časovno obremenitev. Nezanemarljiva je lahko tudi škoda, ki jo neustrezno voden spor lahko povzroči za ugled in negativno javno podobo bodisi podjetja bodisi posameznika.

V okviru našega oddelka reševanja sporov vam bomo nudili pomoč tako v začetnih predsodnih fazah spora, v postopkih zunajsodnega reševanja sporov (mediacija, arbitraža), kot tudi v samem postopku pred sodiščem. Pomagali vam bomo rešiti spore z različnih pravnih področij, tako gospodarskega, civilnega, kot upravnega področja.

Poleg dolgoletnih izkušenj z reševanjem kompleksnih (tudi mednarodnih) sporov so nam v pomoč redno spremljanje najaktualnejše sodne prakse domačih in evropskih sodišč. S pomočjo partnerskih tujih pisarn lahko vaše pravice in interese pomagamo zaščititi tudi v tujini.

V GrlicaLaw pisarni poleg reševanja sporov posebno pozornost namenjamo tudi preventivnim aktivnostim za preprečevanje sporov. V okviru priprave ali pregleda nepremičninskih, licenčnih in franšiznih pogodb ter v mednarodnih poslih skrbimo za zaščito vaših pravic in interesov z oblikovanjem jasnih pogodbenih klavzul, ki jasno opredeljujejo pravice in obveznosti obeh strank in ustrezno omejujejo vašo odgovornost.

Pri zaščiti osebnega premoženja posameznika je zlasti pomembna ustrezna ureditev razmerij med zakonci ali zunajzakonskimi partnerji s sklenitvijo predporočnih pogodb, ki varujejo premoženje enega in drugega partnerja ne le v medsebojnem razmerju, pač pa tudi v razmerju do morebitnih tretjih upnikov. Ustrezna priprava oporok in drugih dednopravnih zadev bo zmanjšala nevarnosti nepotrebnega pravdanja med dediči.

Dogovorite se za osebni ali telefonski termin, kjer se bomo pogovorili o tem, kako vam lahko učinkovito pomagamo.