DAVČNO PRAVO

Prav vsaka pogodba ali drug pravni posel (še zlasti v mednarodnem poslovanju) s seboj nosi tudi davčne posledice. Davčna zakonodaja je pogosto nejasna in se pogosto spreminja, davčni organi pa so pri razlagi davčnih pravil pogosto nekonsistentni ali proti davčnim zavezancem nastopijo na arbitraren način.

V okviru davčne pisarne GrlicaLaw vam bomo pomagali glede vseh vprašanj vezanih na slovensko in evropsko davčno zakonodajo ter pravil, ki se nanašajo na odpravo dvojne obdavčitve po mednarodnih davčnih sporazumih, ki jih je Slovenija sklenila z drugimi državami (trenutno jih je v veljavi 59).

Pomoč vam bomo zagotovili pri snovanju vaše optimalne mednarodne davčne strategije, pri davčni optimizaciji, pri vzpostavljanju mednarodnih davčnih struktur in pri vprašanjih vezanih na transferne cene.

Pomagali vam bomo pri kakršnihkoli davčnih izzivih, vezanih na davčno skladnost in vas kot fizično ali pravno osebo zastopali v vseh upravnih in sodnih postopkih s področja davčnega prava.

Ustanovitelj pisarne Ivo Grlica ima na področju mednarodnega davčnega prava bogate izkušnje in se je specialistično izobraževal v okviru najuglednejših mednarodnih davčnih inštitutov kot sta International Tax Center (Leiden, Nizozemska) ter Institute for Austrian and International Law (Dunaj, Avstrija). Pri mednarodnih davčnih vprašanjih vam lahko pomagamo tudi s pomočjo naše obsežne mednarodne partnerske mreže svetovalcev in računovodij, s katerimi uspešno sodelujemo v več kot 30 državah.

Dogovorite se za osebni ali telefonski termin, kjer se bomo pogovorili o tem, kako vam lahko učinkovito pomagamo.