Predporočne pogodbe

Sklenitev zakonske zveze ima vedno tudi izjemno pomembne finančne posledice, čeprav o njihovi daljnosežnosti na »najlepši dan v našem življenju« praviloma neradi razmišljamo. Pomembno je, da se z ustrezno ureditvijo medsebojnih premoženjskih razmerij zavarujejo interesi obeh partnerjev.

Continue Reading